Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

Năm 2019, Tây Ninh sẽ tăng tốc để phát triển

Khép lại năm 2018 trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức, song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự năng động sáng tạo của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các chương trình đột phá đã và đang tạo ra sự chuyển biến đồng bộ tạo nên một bức tranh…

Trao giải Cuộc thi sáng tác bài ca cổ, bài bản tài tử và chập cải lương tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Tối 18.11,tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác bài ca cổ, bài bản tài tử và chập cải lương tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2018 với chủ đề “Nông thôn mới trên quê hương Tây Ninh”.