Tin tức

Đất Nước Con Người

Trận đánh Bến Trường Đổi 150 năm trước

Trong trận đánh bến Trường Đổi ngày 7.6.1866. Nghĩa quân đã chọn lúc chiều tối để dẫn quân khiêu khích địch ở “cách thành chỉ 2 dặm về phía tây bắc ven rừng” - chính là vị trí bến Trường Đổi ở cuối…

Lễ Hội Truyền Thống

Lễ Kỳ Yên Đình Long Thành

Theo thông lệ hằng năm, vào ngày 17 và 18 tháng 3 âm lịch, Ban Hội Đình Long Thành cùng chính quyền xã Long Thành Nam (Hòa Thành) và người dân địa phương tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên.

Địa Danh