Tin tức

Đất Nước Con Người

Tượng bà Linh Sơn Thánh Mẫu

Bà thì đen nhưng đá ngọc lại trắng có vân màu tím. Vì thế, mặt tượng phương phi, tươi sáng. Tượng ngồi trên ngai, áo mão đàng hoàng chạm khắc tinh vi, cao chừng trên dưới 1 mét.

Lễ Hội Truyền Thống

Địa Danh