Tin tức

Đất Nước Con Người

Quá trình thành lập Phủ Tây Ninh và tỉnh Tây Ninh

Từ những kết quả to lớn của quá trình khai khẩn đất đai, hình thành nên các thôn, ấp trù phú, chính quyền phong kiến bắt đầu quan tâm đến việc thiết lập hệ thống hành chính ở Nam kỳ.

Lễ Hội Truyền Thống

Địa Danh

Kỳ ảo Ma Thiên Lãnh

Hiện trạng khu vực Ma Thiên Lãnh được “dân phượt” mô tả là có cảnh quan huyền bí, kỳ ảo, khí hậu mát mẻ như “Đà Lạt của miền Đông Nam Bộ”.