Tin tức

Phụ nữ với dòng sông

Đọc tản văn “Liêu xiêu dáng mẹ” của Nguyên Hạ trên Báo Tây Ninh (số thứ bảy, ngày 2.3.2019) không hiểu sao tôi lại nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ trên sông Vàm Cỏ Đông chèo chống xuồng qua sông, dáng…

Lễ Hội Truyền Thống

Lễ Kỳ Yên Đình Long Thành

Theo thông lệ hằng năm, vào ngày 17 và 18 tháng 3 âm lịch, Ban Hội Đình Long Thành cùng chính quyền xã Long Thành Nam (Hòa Thành) và người dân địa phương tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên.

Địa Danh