Sáp nhập, mở rộng Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò…

Tin tức

Lễ Hội Truyền Thống

Lễ Cầu Bông Đình Hiệp Ninh

Rằm tháng Tám âm lịch chính là thời gian diễn ra Lễ Cầu Bông do Hội Quý tế Đình Hiệp Ninh tổ chức, thu hút người dân khắp nơi về tham dự.

Địa Danh