Tin tức

Phụ nữ với dòng sông

Đọc tản văn “Liêu xiêu dáng mẹ” của Nguyên Hạ trên Báo Tây Ninh (số thứ bảy, ngày 2.3.2019) không hiểu sao tôi lại nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ trên sông chèo chống xuồng qua sông, dáng…

Đất Nước Con Người

Đi tìm giồng Ông Quan Cựu

Có thể nhận diện cái “quê chồng” trong bài lý mà người nông dân Trường Tây đã hát; cũng như có thể xác định được vị trí cái giồng (gò) Ông Quan Cựu. Đấy chính là Gò Duối, nay thuộc về ấp Bến Kéo xã…

Lễ Hội Truyền Thống

Lễ hội Kỳ Yên Đình Gia Lộc

Lễ hội Kỳ Yên Đình Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, năm 2013.

Địa Danh