xã Long Giang

xã Long Giang

Di tích thành bảo Long Giang trước nguy cơ… biến mất

Hiện nay, do tỉnh lộ 786 đi qua, thành bảo Long Giang bị chia cắt thành 2 phần ở 2 phía bờ Tây và bờ Đông. Khu vực phía bờ Tây, bờ thành còn giữ được nguyên hiện trạng 161,4m, chiều ngang 7,5m, chiều cao 2,5m. Khu vực phía bờ Đông có 3 cửa thành đều đã bị san lấp do đường 786 đi qua.