Tân Biên

Tân Biên

Hội thảo về phát triển nông nghiệp ở Tân Biên

Chiều 7.1.2019, UBND huyện Tân Biên phối hợp với Công ty Nhà Nguyễn và Công ty Cổ phần Lavifood tổ chức Hội thảo Mô hình nhà lưới trồng rau sạch và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa nông dân với Công ty Cổ phần Lavifood.

Công bố xã Mỏ Công đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 19.9, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Mỏ Công, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tân Biên phối hợp Đảng ủy, UBND xã Mỏ Công tổ chức Lễ công bố xã Mỏ Công đạt chuẩn nông thôn mới và xã văn hóa nông thôn mới năm 2017.