Người Tà Mun

Người Tà Mun

Nghĩa xóm, tình làng trong phố Ninh Đức

Có người cứ nghĩ rằng, cùng với đô thị hóa với nhiều phương tiện hiện đại sẽ làm mất đi nghĩa xóm, tình làng. Nhưng ở Ninh Đức, không những không mất mà còn thêm đậm đà tình người trong phố. Như, khi tôi tìm đường 14A, hỏi về xóm Tà Mun thì ai cũng nhiệt tình chỉ vẽ cho.

Bản sắc văn hóa truyền thống của tộc người Tà Mun ở Tây Ninh

Tộc người là một hiện tượng văn hóa đã có rất xa xưa trước khi hình thành văn hóa dân tộc. Nói đến văn hóa tộc người là đề cập đến phạm vi bao gồm toàn bộ các khía cạnh sinh hoạt – đời sống tạo nên một sắc thái riêng của tộc người đó đã và đang tồn tại riêng biệt không hòa lẫn với một tộc người nào…

Bước đầu đã xác định được nguồn gốc, thành phần dân tộc của nhóm người Tà Mun

Theo nguyện vọng của hàng ngàn cư dân là người Tà Mun ở Tây Ninh về địa vị pháp lý của tộc người Tà Mun trong xã hội hiện nay, năm 2012 UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tây Ninh là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, xác định thành phần dân tộc của…

Độc đáo phong tục văn hóa người Tà Mun ở Tây Ninh

Đồng bào dân tộc ở Tây Ninh hiện nay có khoảng 1.200 người. Thế nhưng, tộc người Tà Mun không có tên trong 54 dân tộc Việt Nam. Đã có nhiều ý kiến cho rằng tộc người Tà Mun là một nhánh của tộc người XTiêng ở tỉnh Bình Phước. Nhưng theo nhiều người dân Tà Mun thì tộc người Tà Mun và XTiêng khác…

Tộc người Tà Mun ở Tây Ninh: Có đủ cơ sở để “chính danh”

Các chuyên gia ngôn ngữ học, dân tộc học đã nghiên cứu, phân tích và đã xác định người Tà Mun có ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt với người Stiêng và Khmer. Kết luận tại các buổi tọa đàm, trưng cầu ý kiến của các nhà nghiên cứu về bản sắc văn hóa và thành phần dân tộc của người Tà Mun cũng đều đã khẳng…