Lễ Kỳ Yên

Lễ Kỳ Yên

Trái ngon thì nhớ !

Trên miền đất Tây Ninh thời hiện tại, ở đâu và chẳng kể chủ vườn trẻ hay già, ta cũng thấy chuối và na (mãng cầu). Vùng chung quanh và phía Bắc Núi Bà ở đâu cũng có những vườn mãng cầu trải ra bát ngát.

Đi qua mùa Lễ Kỳ Yên

Đi qua Lễ hội Kỳ Yên của mấy ngôi đình đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa vào đúng dịp có kỳ nghỉ dài ngày, vậy nên làng phố đỏ cờ bay, đình tạ rợp cờ thần. Các hội đình vẫn tưng bừng là nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, lẫn những tấm lòng thành tâm tín ngưỡng của người…

Đôi điều về chuyện thôn, làng, xã

Có một cái sai ở đáp án cuộc thi tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa tỉnh Tây Ninh vào tháng 1.2018, chủ đề di tích lịch sử đình Trường Đông in trên phụ trương báo Tây Ninh ngày 19.1.2018: “Vùng đất Trường Đông ngày nay nhờ công hai vị tiền hiền là ông Huỳnh Văn Nhu và hậu hiền là ông Nguyễn Văn Tiến…

Trường Hòa, hai ngôi đình Trung

Liệu có phải là ngoại lệ, khi thôn Trường Hòa, sau đó là làng rồi xã Trường Hòa trước năm 1979 có đến hai ngôi đình? Lấy mốc 1979, vì đấy là năm huyện Hòa Thành được thiết lập trên cơ sở của huyện Tòa Thánh.