Căn cứ Rừng Nhum

Căn cứ Rừng Nhum

Nhớ thuở ở Rừng Nhum

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo biên giới Bến Cầu. Thuở nhỏ, ngoài giờ đến trường học, tôi còn phải ra đồng chăn bò, chăn trâu phụ gia đình.