Xây dựng mô hình thí điểm “Tự hào hàng Việt Nam”

Bộ Công Thương vừa ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện các chương trình hỗ trợ Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Người tiêu dùng mua thực phẩm tại cửa hàng Nam Trạng

Người tiêu dùng mua thực phẩm tại cửa hàng

Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều triển khai Chương trình xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi Nam.

Theo Sở Công Thương, qua nhiều năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, người tiêu dùng trong tỉnh đã nhận thức được tầm quan trọng của hàng hóa mang thương hiệu Việt, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa, nâng cao sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, hệ thống phân phối hàng Việt chưa được quan tâm đúng mức và thiếu tính bền vững, người tiêu dùng khó phân biệt giữa hàng Việt chất lượng với các hàng hóa trôi nổi trên thị trường.

Thông qua Đề án phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương đang xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam tại cửa hàng số 5 thuộc hệ thống cửa hàng Nam Trạng với tên gọi . Tổng kinh phí thực hiện là 635 triệu đồng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Nam Trạng cho biết, mô hình thí điểm này góp phần hình thành chuỗi liên kết, giới thiệu và tiêu thụ nông sản, đặc sản Tây Ninh thông qua hệ thống cửa hàng thực phẩm an toàn Nam Trạng; góp phần mở rộng thị trường, bảo đảm tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nhà sản xuất với giá cả và số lượng ổn định; giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận được nhiều mặt hàng Việt Nam, nông sản, đặc sản Tây Ninh với giá cả hợp lý, chất lượng được bảo đảm.

Theo Sở Công Thương, năm 2018, Sở tiếp tục xây dựng mô hình thí điểm bán hàng với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn hai huyện Tân Châu và Dương Minh Châu, kinh phí thực hiện khoảng 160 triệu đồng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm