Xây dựng mô hình quản lý chuỗi thực phẩm động vật an toàn tại Tây Ninh

Ngày 10.1, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thú ý Tây Ninh tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng mô hình thí điểm quản lý theo chuỗi thực phẩm động vật an toàn tại Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội thảo

Ông Nguyễn Thái Sơn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội thảo

Theo báo cáo, hiện toàn tỉnh có 64 cơ sở giết mổ đang hoạt động, trong đó 18 cơ sở giết mổ tập trung đã được Chi cục chăn nuôi thú ý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; có 5 cơ sở giết mổ doanh nghiệp có thể liên kết tham gia vào các chuỗi giá trị an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, việc thực hiện quản lý thịt heo theo chuỗi trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, như hình thành mô hình liên kết chuỗi, tạo điều kiện thuận lợi để quản lý và nhân rộng mô hình.  Đã hình thành mối liên kết giữa các hoạt động chăn nuôi – giết mổ treo – vận chuyển sạch – kinh doanh thịt để cho ra sản phẩm an toàn…

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện xây dựng mô hình thí điểm cũng tồn tại những khó khăn, như: Công tác kiểm soát chất lượng chưa được thường xuyên; công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm mới thực hiện được tại cơ sở giết mổ, chưa thực hiện được tại nơi chăn nuôi và kinh doanh nên không thể truy xuất sản phẩm lỗi.

Năm 2017, Chi cục Chăn nuôi thú y Tây Ninh tiếp tục nâng cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh thú y của các trang trại, cơ sở giết mổ, nơi kinh doanh sản phẩm đối với chuỗi thịt heo an toàn đã xây dựng; tiếp tục mở rộng 2 mô hình chuỗi thịt heo an toàn; xây dựng chuỗi trứng gà an toàn; xây dựng hệ thống truy xuất các sản phẩm nông sản…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm