Xây dựng di tích Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam

Ngày 9/9/2014, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Di tích lịch sử Đảng ủy Dân – Chính – Đảng .

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam qua các thời kỳ.

Khu di tích Trung ương Cục miền Nam

Khu di tích Trung ương Cục miền Nam

Di tích gồm các hạng mục: Nhà truyền thống, bia tưởng niệm và nhiều công trình hạng mục phụ đi kèm được xây dựng tại nơi làm việc của Đảng ủy Dân – Chính – Đảng Trung ương Cục miền Nam trước kia.

Việc xây dựng Di tích lịch sử Đảng ủy Dân – Chính – Đảng Trung ương Cục miền Nam với mục đích tri ân thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay hãy xứng đáng là thế hệ tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh đã nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của Căn cứ Trung ương cục miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cách mạng miền Nam.
Khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam gồm ba phân khu: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung ương cục miền Nam luôn là trung tâm đầu não, nơi triển khai và cụ thể hóa nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng, nơi trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và cũng là nơi gắn với cuộc đời hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục và của Đảng, Nhà nước sau này.

Do có giá trị rất lớn về mặt văn hóa lịch sử và khoa học, năm 1990, là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Căn cứ Trung ương cục miền Nam là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013-2020”.

Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam nhằm tôn tạo, phục hồi khu di tích lịch sử này trở thành một địa điểm tôn vinh truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ tổ quốc; địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cộng đồng; địa điểm thu hút khách du lịch, tạo nguồn thu, góp phần phát huy giá trị khu di tích.

Theo Cinet.vn

Bạn có thể quan tâm