Xây dựng đề án Lễ kỷ niệm Tây Ninh – 180 năm hình thành và phát triển

Ngày 5.3.2016, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức họp bàn xây dựng nội dung đề án Lễ kỷ niệm Tây Ninh – 180 năm hình thành và phát triển (1836 – 2016).

Theo dự kiến, nội dung đề án tập trung nêu bật sự cần thiết, ý nghĩa xây dựng đề án, nội dung hoạt động và Lễ kỷ niệm Tây Ninh 180 năm hình thành và phát triển.

Ông Dương Văn Phong - Giám đốc Sở VHTT-DL Tây Ninh phát biểu tại cuộc họp.

Ông Dương Văn Phong – Giám đốc Sở VHTT-DL Tây Ninh phát biểu tại cuộc họp.

Trong phần thứ nhất, đề án tập trung vào những nội dung: lịch sử hình thành vùng đất Tây Ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của người Tây Ninh và ý nghĩa của việc xây dựng đề án. Ở phần thứ hai, tập trung vào các nội dung hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú nhằm quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Tây Ninh.

Trong đó, ngày lễ kỷ niệm 180 năm hình thành vùng đất Tây Ninh sẽ được tổ chức vào ngày 9.9.2016 với nhiều hoạt động lớn diễn ra như: diễu hành và ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành, đấu tranh, xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh Tây Ninh; biểu diễn văn nghệ, bắn pháo hoa, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

Ngoài chương trình chính, trong năm 2016 còn diễn ra nhiều hoạt động lớn khác nhằm hỗ trợ, tôn vinh cho ngày lễ kỷ niệm.

Sông Tây Ninh xưa. Ảnh tư liệu Internet.

Sông Tây Ninh xưa. Ảnh tư liệu Internet.

Kinh phí thực hiện đề án ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng. Để đề án được thực hiện tốt, ban tổ chức đã thành lập 5 tiểu ban gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Tài chính và Hậu cần, Tiểu ban An ninh, trật tự và Tiểu ban Huy động lực lượng. Các tiểu ban này có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho ban tổ chức.

Tại buổi họp bàn, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hữu ích để ban tổ chức chỉnh sửa, biên soạn lại trước khi trình cho UBND tỉnh và Tỉnh ủy xem xét.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm