Xã Lợi Thuận: Cùng nông dân bảo vệ môi trường

Vụ Đông Xuân 2017-2018, UBND xã Lợi Thuận (Bến Cầu) triển khai thực hiện chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” trên các cánh đồng sản xuất lúa và hoa màu của xã.

Nông dân gom vỏ bao bì thuốc BVTV bỏ vào bể chứa

Nông dân gom vỏ bao bì thuốc BVTV bỏ vào bể chứa

Qua khảo sát, xã đã chọn khu vực sản xuất lúa từ cầu Phao đến đường xuống đình làm điểm xây dựng mô hình “” với sự tham gia của và Đoàn Thanh niên, thực hiện các nội dung: tập huấn, hướng dẫn sử dụng hiệu quả và an toàn  (BVTV), hệ sinh thái đồng ruộng; lắp đặt 11 bể chứa bao bì, rác thải thuốc BVTV ở đầu đường xuống cánh đồng ruộng bằng ngân sách của xã.

Việc làm này nhằm giúp nông dân hiểu rõ vai trò, tác dụng của các loại thiên địch trên đồng ruộng, tác hại của việc tiêu hủy bao bì thuốc BVTV không đúng cách và phương pháp nâng cao hiệu quả cánh đồng sinh thái, góp phần bảo vệ và đảm bảo tiêu chí môi trường ở xã nông thôn mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND Trần Thiện Trang, sau thu hoạch này, xã sẽ lắp đặt thêm 10 điểm bể chứa với kinh phí cũng sử dụng từ ngân sách xã và sẽ vận động các công ty, điểm bán thuốc BVTV cùng ra quân thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng.

Chương trình “” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình nông dân, góp phần tạo môi trường nông thôn trong lành.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm