Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát tổ chức lễ trồng cây bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 20.8, tại Khu lâm viên hành chính, Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát phối hợp với Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam tổ chức lễ trồng cây bản địa bảo tồn đa dạng sinh học trong Vườn Quốc Gia.

Đến dự có ông Lê Thiện Hồ – Phó Chủ tịch UBND huyện .

Trồng cây bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu lâm viên hành chính Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát

Trồng cây tại Khu lâm viên hành chính Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát

Trong đợt này, Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát trồng hơn 500 cây bản địa quý hiếm, gồm gõ mật, giáng hương, sưa, trắc, móng bò, cẩm lai… trên diện tích 1 ha, với tổng kinh phí hơn 148 triệu đồng, do Công ty TNHH tài trợ.

Đây là chương trình nhằm quy tập các loại cây bản địa quý hiếm có giá trị kinh tế cao, có khả năng cải tạo môi trường, chống biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện tự nhiên để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn, phát triển các loài cây quý hiếm hiện có tại Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm