Ứng dụng “Một cửa điện tử”

Thực hiện Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống và dịch vụ công mức độ 3 cho toàn tỉnh và triển khai cho các sở ban ngành (giai đoạn 2: 10 sở, 49 xã)”. Ngày 23/8/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm tại trung tâm công nghệ thông tin tỉnh.

Ảnh: các chuyên viên tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi tập huấn

Ảnh: các chuyên viên tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi tập huấn

Phần mềm “Một cửa điện tử” cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ cấp phép, là công cụ hữu hiệu để người dân và lãnh đạo giám sát các dịch vụ công. Ứng dụng phần mềm này người dân được cung cấp thông tin ở mọi nơi, 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và không phụ thuộc vào tinh thần làm việc hay thái độ của cán bộ nhà nước. Các báo cáo được cung cấp bởi phần mềm “Một cửa điện tử” là trung thực nhất vì được thực hiện hoàn toàn tự động và không thể bị thay đổi. Tình hình giải quyết hồ sơ chung của đơn vị tiếp nhận cũng được công khai trên phần, người dân có thể biết được tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của cơ quan tiếp nhận.

Qua buổi tập huấn các nhân sự tiếp nhận hồ sơ tại bộ phần một cửa đã sử dụng các chức năng cơ bản như tiếp nhận hồ sơ theo mô hình một cửa, thống kê và báo cáo. Nhìn chung phần mềm 1 cửa điện tử chạy trên giao diện web khá thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Dự kiến trong thời gia tới phần mềm sẽ được áp dụng sau khi đã triển khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Lý Thành Vinh (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh)

Bạn có thể quan tâm