Ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu nuôi trồng cây bonsai trong môi trường nước

Ngày 17.8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) Tây Ninh phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu nuôi trồng cây bonsai trong môi trường nước.

Quang cảnh hội thảo Ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu nuôi trồng cây bonsai trong môi trường nước

Quang cảnh hội thảo

Báo cáo tại hội thảo, ông Huỳnh Văn Nghiệp – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh cho biết, đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu và công nhận kết quả trong Quyết định số 63 ngày 7.4.2017 của Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh.

Ngay sau khi công nhận kết quả, đề tài được phổ biến rộng rãi cho công chúng. Hội tỉnh đã chuyển giao mô hình nuôi trồng cây bonsai trong môi trường nước đến các câu lạc bộ ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh.

Hội thảo lần này tập trung giới thiệu những ý tưởng mới, các giải pháp ứng dụng mô hình nuôi trồng cây bonsai trong môi trường nước, mở rộng phạm vi cây được nuôi trồng trong môi trường nước (không dừng ở 3 loại cây Mai chiếu thủy, Linh sam, Mai vàng).

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trình bày các nội dung: quy trình trồng cây Mai chiếu thủy, Linh sam, Mai vàng trong môi trường nước; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc phát triển sinh vật cảnh; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề sinh vật cảnh…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm