Tu sửa Đình Gia Lộc

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn, đồng ý chủ trương tu sửa cấp thiết Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia Đình Gia Lộc thuộc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng.

Kinh phí tu sửa sử dụng từ nguồn xã hội hóa, do Ban Khánh tiết vận động.

Thỉnh sắc thần về Đình Gia Lộc

Thỉnh sắc thần về Đình Gia Lộc – Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND huyện thực hiện việc tu sửa cấp thiết Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia Đình Gia Lộc theo đúng các quy định tại Điều 27 Thông tư số 18 của Bộ VHTT&DL quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ VHTT&DL theo đúng quy định.

Đình Gia Lộc được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1994. Hiện nay, các hạng mục tại di tích Đình Gia Lộc đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cụ thể tường bị nứt, ngói vỡ, kèo, đòn tay bị mối mọt xâm hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của đình, nên cần phải tu sửa cấp thiết.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm