xuống giống

xuống giống

Trồng bí đỏ làm giàu

Sau 60 ngày kể từ khi xuống giống cho đến thu hoạch, bí đỏ đem lại hiệu quả cao hơn so với các loại cây trồng khác trên cùng một diện tích.

Gò Dầu: Tập trung sản xuất giống lúa OM 5451

Hiện nay, huyện Gò Dầu đang tập trung sản xuất giống lúa OM 5451 ở cả hai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình nhân giống lúa xác nhận. Đây là giống lúa phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương, cho năng suất khá cao.

Xã Phước Trạch: Hội thảo đầu bờ sử dụng phân bón cho lúa Hè thu

Mới đây, trên cánh đồng lúa thuộc ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu), Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Tây Ninh cùng với doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp và Hội Nông dân xã Phước Trạch tổ chức buổi hội thảo đầu bờ về cách sử dụng phân bón cho cây lúa vụ Hè thu trong điều kiện thời tiết nắng hạn…