xoài Úc

xoài Úc

Triển vọng từ một dự án nông nghiệp

Tháng 8.2017, Tỉnh đoàn Tây Ninh giao cho Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh thực hiện thí điểm dự án nông nghiệp công nghệ cao trồng xoài Úc xen chanh dây tím Đài Loan trên diện tích 75 ha tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu.