xã Thanh Điền

xã Thanh Điền

Hội nghị chuyên đề “Vùng chuyên canh lúa Thanh Điền”

Sáng 2.11, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vùng chuyên canh lúa Thanh Điền và giải pháp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lúa gạo hướng tới xuất khẩu góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”.

Ngang qua Thanh Điền

Con đường đá nhựa uốn lượn nhẹ nhàng dưới bóng rừng ấy được mang tên là Thanh Điền 1. Là một tuyến đi ngang, nếu ta coi tuyến tỉnh lộ 786 đi dọc chiều dài xã là tuyến dọc. Xưa nay, nói hay viết về Thanh Điền thì cứ phải kể ngay đến tuyến đi dọc ấy.

Di vật của dòng họ

Đấy là một cái thùng đựng mật mía, có từ khi ấp Thanh Trung còn là vùng đất trồng mía theo tập quán của tộc họ Trương thời đi mở đất.

Trương tộc ở Thanh Điền

Bên con đường liên ấp Thanh Trung - Thanh Hòa, phần thuộc về ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành có một ngôi nhà thờ họ. Đấy là Trương Phủ Từ với ba đại tự gắn trên chiếc cổng kiểu tam quan.