xã Thái Bình

xã Thái Bình

Làm việc có ích, chẳng tính thiệt hơn

Làm đường để đi lại thuận tiện, phục vụ bà con, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tôi sẵn sàng đóng góp!” - đó là lời bộc bạch của người cựu chiến binh đi đầu trong phong trào hiến đất mở đường ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Gặp gỡ những chiến sĩ Điện Biên ở Tây Ninh

Đã 64 năm trôi qua, kể từ khi Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu (7.5.1954 - 7.5.2018), những chiến sĩ Điện Biên năm xưa giờ đã trở thành ông cụ hơn 90 tuổi. Thế nhưng, khi nhắc đến sự kiện này, các cụ đều phấn chấn hẳn lên, như trở lại một thời oanh liệt.