xã Phước Chỉ

xã Phước Chỉ

Xuân về Phước Mỹ

Hầu hết người dân ở đây sống bằng nghề nông. Một bộ phận dân cư cất nhà trên những bờ kênh, số hộ khác thì sống rải rác giữa đồng ruộng. Ấp được chia làm 3 tổ dân cư tự quản theo ba khu vực, dọc hai bên bờ của các con kênh A8.1; A8.2 và A8.3.

Đất lành, cò đậu

Chưa bao giờ trên những cánh đồng ở xã Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng) có nhiều chim cò kéo nhau về sinh sống như hiện nay. Điều đó cho thấy môi trường sinh thái ở vùng đất này đang tốt dần lên.

Thành công từ con cà cuống

Sau một thời gian dài kiên trì tìm hiểu, nghiên cứu, chị Lan đã am hiểu đặc tính của loài cà cuống. Đàn cà cuống của chị nuôi bắt đầu sinh trưởng tốt, tỷ lệ con trưởng thành đạt cao. Đến nay, chị sở hữu trên 2.000 con cà cuống trưởng thành, với hàng trăm ổ trứng cà cuống chuẩn bị nở.