Xã nông thôn mới

Xã nông thôn mới

Thêm nhiều hộ dân tiếp cận được nước sạch

Nhằm giúp người dân tiếp cận được nguồn nước sạch và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, ngày 8.12.2017, HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/2017/NQ-HÐND về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Khi lòng dân đã thuận

Dù chưa phải là xã nông thôn mới, nhưng bây giờ đến ấp Tân Hòa, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn ở đây được sửa chữa, nâng cấp rộng rãi, bằng phẳng, thuận tiện cho việc đi lại.