xã Long Thuận

xã Long Thuận

Bến Cầu: Nông dân Long Thuận thu nhập cao từ cây cà nâu

Gần đây, nhiều nông dân xã Long Thuận tích cực tìm hiểu nắm bắt thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và mạnh dạn chuyển đổi một số loại cây trồng kém hiệu quả, thu nhập thấp sang trồng cây khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đó là trồng cây cà nâu cho lợi nhuận cao.

Long Thuận thời vang bóng

Cách đây chưa lâu, nhiều người còn bắt đầu nhắc đến vùng chợ Cầu Long Thuận. Đấy chính là miền có thể coi là trung tâm của vùng đất ngũ long. Long Thuận chính là vùng đất thị tứ đầu tiên ở huyện Bến Cầu.