xã Hưng Thuận

xã Hưng Thuận

Nghề nuôi trùn quế

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng xuất hiện mô hình nuôi trùn quế, mang lại lợi nhuận lớn cho người nuôi.