xã Hảo Đước

xã Hảo Đước

Từ Cầu Trường đến Bàu Sen, Hảo Đước

Bên Bàu Sen, đã không còn bàu sen nữa. Đấy là tin buồn đầu tiên, nghe được từ một bác cán bộ trực văn phòng ấp. Bác bảo, trước thì có, bàu rộng độ 1 ha. Nay người ta đã lấp dần làm ruộng, bàu cũng không còn. Vậy là sen đã “tái định cư” bên ấp Cầu Trường.

Thu nhập cao từ mô hình trồng nhãn trên mô đất

Dù Hảo Đước (Châu Thành) không phải là xứ nhãn, nhưng mô hình trồng nhãn trên mô đất của ông Lâm Tấn Dũng cho năng suất khá cao, mang lại nguồn thu khá vững chắc cho gia đình. Ông Dũng là một trong những gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được UBND tỉnh tặng bằng khen vào năm 2016.