xã Đồng Khởi

xã Đồng Khởi

Mùa hái rau đắng

Mỗi năm, vào giữa tháng 11 trở đi, người dân bắt đầu xuống giống mía, mì. Thời điểm này, bên cạnh việc nông dân đang tất bật làm cỏ vô chân cho mía, mì thì mùa thu hoạch rau đắng đất cũng bắt đầu vào vụ.

Về lại Tua Hai

Chiến thắng Tua Hai là chiến thắng đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, mở ra một giai đoạn đấu tranh mới “đi bằng hai chân, giáp công bằng ba mũi”.