Xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xã đạt chuẩn nông thôn mới

Công bố xã Mỏ Công đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 19.9, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Mỏ Công, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tân Biên phối hợp Đảng ủy, UBND xã Mỏ Công tổ chức Lễ công bố xã Mỏ Công đạt chuẩn nông thôn mới và xã văn hóa nông thôn mới năm 2017.