Vùng lúa chất lượng cao

Vùng lúa chất lượng cao

Thông tin kinh tế trong tỉnh (27-12-2018)

Khu vực vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý bổ sung vào quy hoạch; đến năm 2020, dự kiến tổng diện tích canh tác lúa trên địa bàn tỉnh là 48.686 ha; Sở Công Thương xem xét việc điều chỉnh quy mô diện tích 3 CCN… là những tin kinh tế đáng chú ý.

Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng mở rộng

Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng ít nhất ba vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 800 ha, gắn đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi thu hút các doanh nghiệp làm đầu tàu dẫn dắt, tạo ra nông sản giá trị cao, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất,…