Viettel

Viettel

Từ phường, xã vì dân đến thành phố thông minh

Hơn nửa tháng đầu năm 2018, các vị đứng đầu Đảng bộ, chính quyền Thành phố Tây Ninh có cuộc đối thoại với người dân. Trong buổi đối thoại, sau khi nghe lãnh đạo thành phố trình bày những việc làm được, chưa làm được trong năm vừa qua và phác thảo dự kiến những việc sẽ làm trong năm mới, một vị cử…