VietGAHP

VietGAHP

Định hướng nuôi heo theo quy trình VietGAHP

Trung tâm Khuyến nông (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa hoàn chỉnh dự thảo Đề án “Phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nâng cao hiệu quả kinh tế theo hướng VietGAHP đến năm 2020”.