Trung tâm Hành chính công

Trung tâm Hành chính công

Cạnh tranh lành mạnh, đột phá chặt chẽ trong phát triển kinh tế – xã hội

Chiều 20.7, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2017 – 2021) đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trung tâm Hành chính công Tây Ninh: Đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân

Trung tâm Hành chính công Tây Ninh đi vào hoạt động chính thức từ ngày 15.3.2018. Với chức năng là đầu mối, trung tâm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành theo Quy chế do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Trung tâm Hành chính công: Hiệu quả bước đầu

Từ ngày 15.3, Trung tâm hành chính công (có trụ sở tại số 83, đường Phạm Tung, phường 3, TP. Tây Ninh) chính thức đi vào hoạt động, với chức năng là đầu mối, thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành theo quy chế do Chủ tịch…