trồng mía

trồng mía

Trồng mía ép nước cho lợi nhuận cao

Khác với giống mía đường trồng để bán cho các nhà máy, giống mía ép nước uống có thời gian sinh trưởng chỉ 6 - 7 tháng. Chi phí đầu tư trồng giống mía này thấp nhưng cho hiệu quả kinh tế rất cao.

Di vật của dòng họ

Đấy là một cái thùng đựng mật mía, có từ khi ấp Thanh Trung còn là vùng đất trồng mía theo tập quán của tộc họ Trương thời đi mở đất.

Xây dựng cánh đồng lớn mía: Cần có chính sách phù hợp

Hiện nay, mía trồng tại Tây Ninh đa số có diện tích sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu còn sản xuất thủ công, đan xen với các loại cây trồng khác nên khó khăn trong áp dụng cơ giới hóa. Do đó, việc xây dựng cánh đồng lớn trên cây mía để làm tiền đề phát triển ngành mía đường bền vững là rất cần…

Triển vọng từ cánh đồng lớn trên cây mía

Cho đến nay, vùng nguyên liệu mía Tây Ninh đa số canh tác nhỏ lẻ, manh mún, đan xen với các loại cây trồng khác, chủ yếu sản xuất mía thủ công, chi phí cao, khó áp dụng cơ giới hóa nên dẫn đến hiệu quả kinh tế còn thấp. Do đó, tình trạng nông dân bỏ cây mía để chuyển sang cây trồng khác diễn ra khá…