trồng Đinh Lăng

trồng Đinh Lăng

Đa dạng hóa cây trồng, tận dụng đất đai

Mô hình trồng xen cây đinh lăng với cây mãng cầu của anh Đào Quốc Trọng (ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) là điển hình trong việc tận dụng diện tích đất hạn hẹp để mang lại hiệu quả kinh tế.

Trồng cây Đinh Lăng – Mô hình mới ở Tây Ninh

Trước đây, thường người ta chỉ trồng cây Đinh Lăng với số lượng ít ỏi chủ yếu để làm kiểng hoặc làm rau ăn. Nhưng hiện nay, tại Tây Ninh, có nơi Đinh Lăng đã được trồng tập trung với số lượng lớn hơn nhiều để làm hàng hóa bán ra thị trường.