Trồng chanh

Trồng chanh

Phước Chỉ: Kinh tế ổn định nhờ trồng chanh

Nhiều năm qua, nông dân ở xã Phước Chỉ (Trảng Bàng) đa phần làm lúa, với những hộ có đất gò thì trồng hàng bông. Tuy nhiên, thu nhập không ổn định. Gần đây, trên địa bàn xã có người mạnh dạn chuyển sang trồng chanh, mang lại hiệu quả kinh tế không nhỏ.