Trồng cây kiểng

Trồng cây kiểng

Trồng cây nắp ấm – vừa khoẻ vừa vui

Cây nắp ấm (còn được gọi là cây nắp bình) có kỹ thuật trồng đơn giản. Nắp ấm có hơn 130 loài, nhiều loài lai tạo trong tự nhiên hoặc được con người lai tạo có chủ đích nhằm tạo ra những giống mới có hình dạng, màu sắc độc đáo. Cây nắp ấm có kích cỡ và màu sắc khác nhau nhưng khá giống nhau về cấu…