Triển lãm Ảnh nghệ thuật tỉnh Tây Ninh

Triển lãm Ảnh nghệ thuật tỉnh Tây Ninh

Nét đẹp nông thôn mới qua ảnh nghệ thuật

Thành quả xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta hiện được thể hiện khá đầy đủ ở Triển lãm Ảnh nghệ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV năm 2018 đang diễn ra tại trụ sở Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh.