Trần Hoài Việt

Trần Hoài Việt

Đa dạng hóa cây trồng, tận dụng đất đai

Mô hình trồng xen cây đinh lăng với cây mãng cầu của anh Đào Quốc Trọng (ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) là điển hình trong việc tận dụng diện tích đất hạn hẹp để mang lại hiệu quả kinh tế.

Bản lĩnh chàng trai 8X

Từ việc thực hiện mô hình trồng xen cây đinh lăng trong vườn gấc, anh Trần Hoài Việt, 30 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng hiện đã có thu nhập ổn định và mở rộng được vùng nguyên liệu lên đến 100ha. Đằng sau sự thành công ấy là cả một quá trình nỗ lực tìm tòi, học hỏi không ngừng nghỉ.