Trầm hương

Trầm hương

Chàng trai trẻ gửi đam mê vào trầm

Chắc hẳn, khi nhắc đến cây dó bầu, ai cũng biết là một loại cây tạo nguyên liệu trầm, phục vụ ngành hóa mỹ phẩm. Đây là loại cây được phân bố ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.