Thông tin kinh tế trong tỉnh

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Thông tin kinh tế trong tỉnh (1-11-2018)

Trong 9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu và trị giá mua, bán trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu của doanh nghiệp và cư dân biên giới Tây Ninh (Việt Nam) - Campuchia ước đạt hơn 792 triệu USD - tăng 28,11% so với cùng kỳ.

Thông tin kinh tế trong tỉnh (28-10-2018)

Theo dự báo của ngành chức năng, quy mô khách du lịch đến Tây Ninh vào năm 2025 đạt khoảng 5.000.000 lượt người, đến năm 2035 đạt khoảng 8.000.000 lượt người; quy mô lao động phục vụ các hoạt động du lịch đến năm 2035 đạt khoảng 4.000 người.

Thông tin kinh tế trong tỉnh (25-10-2018)

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã hợp đồng tưới được 91.025,85 ha - đạt 61,3% kế hoạch đề ra. Dự kiến đến cuối năm, diện tích hợp đồng tưới đạt 148.500 ha - vượt kế hoạch 0,3%.

Thông tin kinh tế địa phương (7-10-2018)

Theo dự kiến, từ nay đến Quý II.2019, tại Khu đô thị Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ hoàn thành Cơ sở phân loại rác thải đô thị, Hệ thống cấp nước đô thị, Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị và Hệ thống giao thông đô thị.