Tháng Giêng

Tháng Giêng

Chuyện tháng Giêng

Chơi dài cả người ra vẫn chưa hết tháng. Nào ngày mùng 4 lên núi khai hội mùa xuân cấp quốc gia. Rồi đến hội khai sơn, hạ nêu ở các miếu, đình. Đến rằm thì cao trào với một loạt lễ hội dân gian cấp xã phường, hay thôn ấp.