Tân Châu

Tân Châu

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Kỳ nghỉ hồng

Ngày 14.7, hưởng ứng chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Đoàn khối các Cơ quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đoàn khối các Cơ quan tỉnh Bình Dương và các cơ sở đoàn Tây Ninh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu.

Tân Châu: Rộn ràng mùa hè xanh

Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè đợt 1 năm 2018 trên địa bàn huyện Tân Châu đã diễn ra hơn nửa chặng đường. Các chiến sĩ sinh viên tình nguyện mùa hè xanh đã tổ chức được nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực cho địa phương.