tái cơ cấu ngành nông nghiệp

tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng mở rộng

Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng ít nhất ba vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 800 ha, gắn đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi thu hút các doanh nghiệp làm đầu tàu dẫn dắt, tạo ra nông sản giá trị cao, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất,…

Xây dựng đề án mỗi xã một sản phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030”.

Hội thảo quốc tế về phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế

Trước 500 đại biểu quốc tế, Trung ương và địa phương, 60 cơ quan báo chí trong cuộc hội thảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã thể hiện quyết tâm phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Ninh, mong muốn Tây Ninh sẽ là vựa rau, vựa trái cây chất…

Để nông dân Tây Ninh làm giàu trên chính mảnh đất của mình

Để có thể thực hiện việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hướng đến thị trường thế giới, theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, trong thời gian tới, kinh tế Tây Ninh nói chung và ngành nông nghiệp Tây Ninh nói riêng sẽ tập trung cơ cấu lại, sự liên kết giữa các khâu trong chuỗi sản xuất, gắn kết…

Làm thế nào để phát triển nông nghiệp bền vững?

Trong xu thế hội nhập, chúng ta cần phải đánh giá đúng các cơ hội, cũng như những thách thức, để từ đó mới đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, toàn diện, mang tính đòn bẩy để đưa nền nông nghiệp Tây Ninh phát triển và hội nhập đạt kết quả cao nhất, nếu không sẽ bị trì trệ, rơi lại phía sau cùng…