Suối Dộp

Suối Dộp

Từ Cầu Trường đến Bàu Sen, Hảo Đước

Bên Bàu Sen, đã không còn bàu sen nữa. Đấy là tin buồn đầu tiên, nghe được từ một bác cán bộ trực văn phòng ấp. Bác bảo, trước thì có, bàu rộng độ 1 ha. Nay người ta đã lấp dần làm ruộng, bàu cũng không còn. Vậy là sen đã “tái định cư” bên ấp Cầu Trường.

Làm việc có ích, chẳng tính thiệt hơn

Làm đường để đi lại thuận tiện, phục vụ bà con, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tôi sẵn sàng đóng góp!” - đó là lời bộc bạch của người cựu chiến binh đi đầu trong phong trào hiến đất mở đường ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Thái Bình – Ước vọng người xưa

Mùng 7 Tết, xuất hành lên ấp Suối Dộp, ấp xa nhất của xã Thái Bình, thuộc huyện Châu Thành, mới thấy vùng quê này thật đẹp và bình yên. Chợt nhớ đến tên xã, tên thôn này, có lẽ là khát vọng của ông bà ta thời mở đất.