Sản phẩm công nghiệp nông thôn

Sản phẩm công nghiệp nông thôn

Đưa nông sản quê hương ra nước ngoài

Khởi nghiệp từ năm 2010, đến nay, Trần Trọng Vũ (sinh năm 1982, quê quán ở ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu), Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Thực phẩm Ưu Việt trở thành một doanh nghiệp ăn nên làm ra.