Rạch Cái Bắc

Rạch Cái Bắc

Chuyện vài địa danh trên đất Tây Ninh

Đầu tiên, chuyện ở huyện địa đầu phía Nam của tỉnh là Trảng Bàng. Tại xã Gia Lộc có một ấp tên là Lộc Trát. Hầu như người cao tuổi nào ở Gia Lộc và thị trấn Trảng Bàng cũng đều biết gốc tích tên ấp có làng rèn nổi tiếng này.

Long Phú thôn, nay ở đâu ?

Đi theo dòng Cái Bắc, hết đất Phước Vinh là sang xã Hòa Hiệp thuộc huyện Tân Biên. Như vậy, theo những tài liệu trích dẫn trên đây mô tả, thì Long Phú thôn chính là vùng đất nay thuộc về hai xã Phước Vinh (Châu Thành) và Hòa Hiệp (Tân Biên).