Quỹ tín dụng Nhân dân

Quỹ tín dụng Nhân dân

Hợp tác xã hồ hởi đón nhận chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực

“Chính sách này của HĐND tỉnh, UBND tỉnh rất thiết thực, rất cần thiết đối với các HTX hiện nay. HTX chúng tôi đã cử 2 người tham gia lớp đào tạo giám đốc HTX. Đó là những người đã gắn bó lâu năm với HTX” - ông Hoàng Sỹ Hoan - Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đồng Tâm (thành phố Tây Ninh)…