nuôi trùn quế

nuôi trùn quế

Trở lại An Bình

An Bình là xã mới thành lập ngày 12.1.2004, mà phần chủ yếu là 2 ấp Thanh An, Thanh Bình. Hai cái tên này vẫn được giữ nguyên. Xã có thêm 2 ấp mới là An Điền và An Hòa. Diện tích tự nhiên toàn xã nay là 2.221 ha.

Nghề nuôi trùn quế

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng xuất hiện mô hình nuôi trùn quế, mang lại lợi nhuận lớn cho người nuôi.