Nữ pháo binh

Nữ pháo binh

50 mùa xuân Trung đội nữ pháo binh Trảng Bàng

Cho dù nay đã ở cái lứa tuổi “nước thời gian gội tóc trắng phau phau” nhưng mỗi khi nhắc về thời thanh xuân của mình, họ không hề tiếc nuối mà còn vui vẻ, tự hào. Chuyện của 50 mùa xuân trước tính từ 1968 trở đi, họ còn nhớ như chuyện vừa mới xảy ra...