Nông trường Cao su Xa Mát

Nông trường Cao su Xa Mát

Sáng chế nhỏ – hiệu quả lớn

Trần Văn Long, sinh năm 1989, là công nhân khai thác mủ cao su thuộc Đội 1 Nông trường Cao su Xa Mát với hơn 3 năm tuổi nghề. Với niềm đam mê khám phá, Long đã tìm tòi, sáng tạo để nâng cao hiệu quả của việc khai thác mủ cao su, đặc biệt là khai thác mủ cao su vào mùa mưa.