Nông sản Việt

Nông sản Việt

Hỗ trợ nông dân sử dụng sản phẩm sữa từ nông sản Việt

Mới đây, Hội Nông dân Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và Công ty Cổ phần Rồng Vàng - Global Milk Việt Nam tổ chức chương trình “Hỗ trợ nông dân sử dụng sản phẩm sữa từ nông sản Việt” cho cán bộ, hội viên, nông dân các huyện, thành…